فرماندار تهران
لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابان شجریان 04 دی 1399

لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابان شجریان

به گزارش بازباران نیوز، عیسی فرهادی در تشریح حواشی پیش آمده در خصوص نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان گفت: مصوبه نامگذاری خیابانی به نام شجریان با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و برابر قانون باید ایراد این هیات توسط شورا رفع و بار دیگر به هیات تطبیق ارسال می شد و یا باید در صورت […]