عیدی
آغاز پرداخت «عیدی» مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی + جزئیات 01 اسفند 1397

آغاز پرداخت «عیدی» مستمری‌بگیران تأمین اجتماعی + جزئیات

به گزارش بازباران نیوز، یونس کریم نژاد اظهارکرد: عیدی بازنشستگانی که مستمری خود را از بانک رفاه کارگران دریافت می کنند و نام خانوادگی آنها با حروف ” ح – خ – د – ذ – ر – س – ش – ط – ظ – ع – غ – ف– ق – ک – […]