شهرداری تهران
شهروندان میل به خارج شدن از فضاهای شخصی و حضور در فضاهای عمومی دارند 06 بهمن 1397

شهروندان میل به خارج شدن از فضاهای شخصی و حضور در فضاهای عمومی دارند

به گزارش بازباران نیوز، علی نوذرپور شهردار منطقه۲۲ به عنوان میزبان این برنامه طی سخنانی گفت: مدیریت شهری در دوره جدید بر کیفیت زندگی و ارتقاء سبک زندگی شهروندان تاکید دارد و برای آن برنامه ریزی کرده است. شهردار منطقه۲۲ با بیان اینکه مردم مشتاق هستند در فضاهای شهری حضور پیدا کنند، افزود: این حضور […]