سعید قیصر
برخورد با مراکز معاینه فنی متخلف و اغماض ستادهای معاینه فنی از تخلفات مراکز 01 بهمن 1399

برخورد با مراکز معاینه فنی متخلف و اغماض ستادهای معاینه فنی از تخلفات مراکز

به گزارش بازباران نیوز، سعید قیصر مدیرعامل اتحادیه سازمان‌های حمل و نقل همگانی کشور و مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از برخورد قاطع با متخلفین حوزه معاینه فنی خودروها خبر داد و گفت: چه مراکز معاینه فنی تحت تملک شهرداری‌ها و چه بخش خصوصی در صورت ارتکاب تخلف در اجرای فرآیند، از فعالیت […]

اختلال در سامانه معاینه فنی خودروها توسط پلیس 06 مرداد 1398

اختلال در سامانه معاینه فنی خودروها توسط پلیس

به گزارش بازباران نیوز، قیصر علت اختلال پیش‌آمده در مراکز معاینه فنی خودروهای سراسر کشور را قطع سامانه پلیس در ارسال اطلاعات خودروها به سامانه سیمفا دانست و درخصوص احراز اصالت الکترونیکی خودرو طبق آیین‌نامه اجرایی معاینه فنی گفت: در مراکز معاینه فنی پس از پذیرش خودرو دوربین پلاک خوان، پلاک را خوانده و توسط […]