×

رنگ

رنگ‌، جانی تازه در کالبد خاکستری شهر

رنگ‌، جانی تازه در کالبد خاکستری شهر

به گزارش بازباران نیوز، بی‌شک استفاده از رنگ مانند هر ابزار طراحانه دیگر نیازمند تخصص و تبحر در رعایت تناسبات آن است. زیرا این عنصر هویت بخش در عین مزایا می‌تواند در صورت کاربست غلط، اثرات منفی نیز برجای بگذارد که آحاد مردم را تحت تاثیر قرار دهد، به طور کل اما شاید بتوان گفت رنگ […]

  • ۳ بهمن ، ۱۳۹۷
  • ۰