رئیس جمهور
استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است 21 مرداد 1401
رییس جمهور در جمع مردم جیرفت:

استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است

رئیس جمهور اعلام کرد که مساله استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است.