×

رئیس جمهور

استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است
رییس جمهور در جمع مردم جیرفت:

استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است

رئیس جمهور اعلام کرد که مساله استان شدن جنوب کرمان در دستور کار دولت است.
  • ۲۱ مرداد ، ۱۴۰۱
  • ۰