×

حقوق بشر

تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

تصویب قطعنامه ضدایرانی در شورای حقوق بشر سازمان ملل

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد قطعنامه ضدایرانی درباره آنچه «وضعیت حقوق بشر در ایران» خوانده شده را به تصویب رساند.
  • ۳ آذر ، ۱۴۰۱
  • ۰