×

اوراق

فرصت ۴۸ ساعته برای انتشار ۱۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت

فرصت ۴۸ ساعته برای انتشار ۱۵۰۰ میلیارد اوراق مشارکت

به گزارش بازباران نیوز، حسن رسولی، عضو شورای اسلامی شهر تهران در دویست و بیست و هفتمین جلسه علنی شورای شهر تهران در تذکری گفت: تذکر من خطاب به آقای امامی، معاونت مالی شهرداری تهران است. براساس قانون بودجه کشور و مصوبه شورای شهر تهران به تاریخ ۱۳ مرداد سال ۹۸ مقرر شده بود که […]

  • ۲۹ تیر ، ۱۳۹۹
  • ۰