استاد
لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابان شجریان 04 دی 1399

لزوم طی شدن مراحل قانونی مصوبه شورا برای نامگذاری خیابان شجریان

به گزارش بازباران نیوز، عیسی فرهادی در تشریح حواشی پیش آمده در خصوص نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان گفت: مصوبه نامگذاری خیابانی به نام شجریان با مخالفت هیات تطبیق مواجه شد و برابر قانون باید ایراد این هیات توسط شورا رفع و بار دیگر به هیات تطبیق ارسال می شد و یا باید در صورت […]

توئیت اعضای شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان شجریان 04 دی 1399

توئیت اعضای شورای شهر تهران برای نامگذاری خیابان شجریان

به گزارش بازباران نیوز، محمدجواد حق شناس، رئیس کمیسیون فرعی نام گذاری شورای شهر تهران در واکنش به حواشی پیش آمده در خصوص نامگذاری خیابانی بنام استاد شجریان در پیامی توئیتری نوشت: “پس از شهادت شهید فخری زاده شورای شهر تهران به احترام این شهید والا مقام نام خیابان صنایع در منطقه یک (محل کار […]