فیلم کامل/ بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس | پایگاه خبری بازباران نیوز
فیلم کامل/ بیانات در سخنرانی تلویزیونی به مناسبت روز جهانی قدس
گزارشگر : پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری |