دسته‌بندی نشده
ما زامبی های شب نیستیم 14 دی 1400
روایتی از مسافران بامدادی اتوبوسهای تندرو

ما زامبی های شب نیستیم

شب ها شهر چهره فقر را در خلوتی خود واضح تر نشان می دهد تا پدیده‌ای به نام «اتوبوس خوابی » که این روزها بر سر زبان‌ها افتاده یکی از نمودهای فقری باشد که اتفاقا در تاریکی می توان روشن تر آن را لابه لای آسیب های اجتماعی دیگر دید؛ جماعتی که لزوما معتاد و کارتن خواب نیستند اما بی خانمان هستند و از سوز سرما به اتوبوسهای پایتخت پناه آورده اند و آرزو دارند برای ساعتی خواب بیشتر اتوبوسهای تندرو در شب «کندرو» شوند.