گلستان
تغییر در ساعت بازدید از کاخ گلستان 02 شهریور 1401

تغییر در ساعت بازدید از کاخ گلستان

ساعت بازدید از کاخ گلستان در دو روز پایان هفته، به مناسبت آغاز دهه سوم ماه محرم و برای همراهی با مسجد ارگ تهران، تغییر کرد.

ششمین روز سیل در «آق‌قلا» 05 فروردین 1398

ششمین روز سیل در «آق‌قلا»