ابتدایی
برگزاری سنجش پیشرفت تحصیلی ابتداییها در اردیبهشت ۱۴۰۰ 15 دی 1399

برگزاری سنجش پیشرفت تحصیلی ابتداییها در اردیبهشت ۱۴۰۰

به گزارش بازباران نیوز، خسرو ساکی با اشاره به برنامه «پایش و ارزشیابی ملی نظام آموزش و پرورش با رویکرد تضمین کیفیت» اظهار کرد: باتوجه به رسالت مهم نظام آموزشی، لازم است در طراحی و اجرای فعالیت های این نظام، از مطلوب ترین شیوه ها استفاده کرد. وی افزود: ارزشیابی نظام، ساز و کاری است […]