امروز : دوشنبه ۱۹ آذر ۱۳۹۷ ساعت ۱۸:۳۳

در لحظه

آخرین اخبار

این جوان، شباهت عجیبی به خسرو شکیبایی دارد

پوریا شکیبایی ما را می‌برد به مهمانی دلنشینی که میزبانش «هامون» سینمای ایران است اما در این گپ و گفت دوستانه فقط شکیبایی بزرگ نیست که به خلوتش سرک می‌کشیم که پسر او هم برای خودش دنیایی دارد و گاهی دریچه‌ای باز می‌شود به دنیای او با تمام دغدغه‌های جوانی‌اش.

سرویس اندیشه امام و رهبری

سرویس شهری

سرویس اقتصادی

سرویس مجلس